Myśl jak człowiek biznesu – Piotr Surdel

Myśl jak człowiek biznesu

Autor – Piotr Surdel / Wydawca – Złote Myśli

To nie jest kolejna książka techniczna na temat prowadzenia biznesu

Wiele publikacji na naszym rynku traktuje o różnych etapach prowadzenia biznesu: od procesu zakładania firmy, poprzez zwiększanie dochodów, o tym, jak prowadzić firmę, jak zdobywać klientów czy jak tworzyć skuteczną reklamę. Skupiają się one w małym lub zerowym zakresie na kwestiach najważniejszych, które de facto odróżniają bankrutów od biznesmenów. Osoba przedsiębiorcza może pomyśleć, że sukces w biznesie ogranicza się do wykonywania serii czynności technicznych.


Czas raz na zawsze wyjaśnić, co stoi za sukcesem szczęśliwych biznesmenów: Mowa tutaj o specyficznym stanie umysłu, pozwalającym dostrzec i wykorzystać piętrzące się dookoła okazje. Nie mniej ważnym czynnikiem jest stan emocjonalny i stosunek do własnego biznesu oraz to, czy jest on zgodny z zainteresowaniami i charakterem swego twórcy.
Przeczytaj opinię Macieja Bennewicza, Dyrektora Rozwoju w Norman Benett Group i Dyrektora programowego Norman Benett Academy, która kształci zawodowych trenerów i coachów; menedżera, trenera, master coacha, socjologa ze specjalizacją z psychologii:

Każdy biznes, przedsiębiorstwo, sukces, zaczyna się w świecie przekonań jego lidera, a więc w głowie. Wystarczą dwa słowa wypowiedziane w myślach: To trudne, by najpiękniejszy pomysł, najbardziej szczytna idea, kreatywne rozwiązanie napotkało barierę, którą pokonać najtrudniej – barierę własnych ograniczeń i braku pewności.

Zabójcy pomysłów funkcjonują w każdym otoczeniu, w każdej firmie i środowisku. Słyszymy ich słowa: To się nie uda; Nie damy rady; To niemożliwe; U nas to nie przejdzie; Nie ma sensu i wreszcie: To trudne. Jeśli sam dla siebie jesteś zabójcą pomysłów, ten przekaz odbierze zespół, którym zarządzasz, klienci i szerokie otoczenie biznesowe. Potęga myślenia zasadza się na tym, że sami sobie, umysł umysłowi, możemy wydawać polecenia, sugestie i rozkazy. Twój umysł jest zarówno sędzią, wykonawcą, graczem i kontrolerem, menedżerem i pracownikiem. Od dialogu z samym sobą zależy realny efekt.

W książce znajdziesz wiele sytuacji biznesowych i studiów przypadków dotyczących konkretnych przedsiębiorców, które pokazują szanse i zagrożenia, a także rozwój koncepcji biznesowych w polskiej praktyce. Piotr Surdel logicznie, krok po kroku, prowadzi nas przez kolejne etapy rozwoju przedsiębiorczości. Wskazuje na kluczowe aspekty, które decydują o tym, że jedni wygrywają, a inni nie.  Zaprasza czytelnika do zrealizowania pomysłu na biznes życia.

Kim jest autor książki – Piotr Surdel?

Autorem książki jest Piotr Surdel, założyciel licznych firm, wraz ze sztandarową Akademią Daytradingu, szkolącą w praktycznej grze giełdowej na amerykańskich rynkach akcji. Jest on autorem cyklu Forex. Kompendium wiedzy oraz Daytrading. Amerykańskie rynki papierów wartościowych. Piotr Surdel jest spełnionym przedsiębiorcą, coachem, trenerem, menedżerem i prezesem. W książce dzieli się wiedzą o tym, czego potrzeba, by stworzyć z niczego satysfakcjonującą firmę, która może zapewnić byt pokoleniom Twojej rodziny. Uczy, jak zrobić to tutaj, w polskich realiach i w zasadzie od jutra.